UV ljus

När jag skapar ett verk är syftet med verket aldrig att det ska "matcha rummet". Den effekt jag eftersträvar är att verket ska lyfta rummet. Att arbeta med UV-ljusreflekterande färger ge verken den möjligheten och ytterligare en dimension som förstärker dess rumsliga gestaltning.